Status sprawy

Status sprawy znajdziesz w tabeli poniżej. Możesz wyszukać swój lot po dacie, numerze lotu, porcie odlotu i porcie przylotu. Wpisz którąkolwiek z tych danych w  polu „Szukaj” poniżej.

Z uwagi na problem techniczny, prosimy wysyłać prośby o informacje o statusie sprawy na e-mail biuro@odszkodowania-loty.pl

Problem techniczny postaramy się wyeliminować, jak najszybciej.

Oznaczenia statusów z kolumny STATUS-SPRAWY

Dłużnik wezwanie = sprawa jest na etapie polubownym, tj. planujemy wysłać lub wysłaliśmy wezwanie do przewoźnika.
ULC decyzja negatywna = dostaliśmy negatywną decyzję z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odszkodowanie nie przysługuje. Sprawa zakończona.
ULC – dec. pozytywna = dostaliśmy pozytywną decyzję z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odszkodowanie przysługuje, planujemy wysłać lub wysłaliśmy ostateczne wezwanie do zapłaty do przewoźnika.
ULC – postępowanie = sprawa jest na etapie polubownym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. planujemy wysłać wezwanie lub wysłaliśmy wezwanie i czekamy na decyzję Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
ULC – spłata = sprawa z pozytywną decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego i spłacona bez konieczności zgłaszania sprawy w sądzie. Sprawa zakończona.
Sąd – w toku = sprawa w sądzie. Czekamy na wyrok sądu.
Wezwanie – spłacona = sprawa spłacona na etapie polubownym. Sprawa zakończona.
Sąd – spłacona =sprawa spłacona na etapie sądowym. Sprawa zakończona.
Wezwanie – odrzucona = sprawa zakończona po otrzymaniu wyjaśnień od przewoźnika, które potwierdziły nadzwyczajne okoliczności i brak prawa do odszkodowania dla pasażera
Likwidator – odrzucona = sprawa zakończona po otrzymaniu od likwidatora linii lotniczych odmowy uznania roszczenia pasażera.

W kolumnie KOMENTARZ znajduje się informacja objaśniająca do statusu z rozszerzeniem informacji o sprawie.