dating sites new in ellenbrook western australia matchmaking agency north bay ontario mosted dating apps ipswich lohmar bekanntschaften raum chapeltown dating west

Plan połącznia

TYTUŁ:

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁEK D&Ł SP. Z O.O. ORAZ ODSZKODOWANIA-LOTY.PL SP. Z O.O.

TREŚĆ:

Zarządy Spółek D&Ł sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jarocińskiej 70, 51-011 Wrocław (KRS: 0000726691) oraz ODSZKODOWANIA-LOTY.PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jarocińskiej 70, 51-011 Wrocław (KRS: 0000330306) ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 23.09.2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia ww. Spółek o treści jak w załączniku.

Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej właściwej dla obu łączących się spółek o domenie http://www.hermesconsulting.pl Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyższej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników obu Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Dokument do pobrania – Plan połączenia

Dokument do pobrania – Załącznik 3

Dokument do pobrania – Załącznik 4