Odszkodowanie za lot LO676 z 22.09.2019

25.03.2019 uzyskaliśmy 1076.1 zł odszkodowania za opóźniony lot LO676 z dnia 22.09.2018. Odszkodowania zostało wypłacone po złożeniu skargi do polskiego ULC.

Zwrot kosztów z negatywną decyzją ADR FR2283 z 10.12.2017

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dla naszego klienta zwrot kosztów lotu alternatywnego w wysokości 1360 zł związanych z odwołanym lotem FR2283 z 10.12.2017. Spraw była przedmiotem analizy w ADR w Wielkiej Brytanii. ADR odszkodowania nie przyznał, lecz zobowiązał Ryanair do zwrotu kosztów lotu alternatywnego.

Spłata z decyzją ADR – FR6541 z 29.04.2018

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy spłatę odszkodowania w wysokości 1052.5 z tytułu lotu FR6541 z 29.04.2018. Spłata została dokonana po złożeniu sprawy w ADR w Wilkiej Brytanii.

BA846 z 09-03-2018 – odszkodowanie

Dziś udało Nam się odzyskać odszkodowanie dla pasażera lotu BA846 z dnia 09-03-2019 w kwocie 1074.10 zł. Odszkodowanie British Airways wypłacił po postępowaniu w Izbie Arbitrażowej CEDR w Wielkiej Brytanii.

LO415 z dnia 08.08.2018 – odszkodowanie

W dniu 17.01.2018 po złożeniu skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego otrzymaliśmy spłatę 1073.40 zł dla naszego klienta za odwołany lot LO415 z dnia 08.08.2018.

6620.8 – Enterair – odszkodowanie ENT7102

08.01.2019 otrzymaliśmy odszkodowanie od Enterair za lot ENT7102 z dnia 02.04.2018 roku. Przewoźnik wypłacił odszkodowanie po skardze złożonej przez Nas do hiszpańskiego ULC i otrzymaniu przez nas pozytywnej decyzji tego urzędu.

5352.23 – FR8310 z 10.06.2018 – odszkodowanie

19.12.18 udało Nam się uzyskać odszkodowanie od Ryanair za lot FR8310 z 10.06.2018 w kwocie 5352.23 PLN ( 5 pasażerów). Odszkodowanie uzyskaliśmy na drodze polubownej po wielu monitach do Ryanair.