TSUE: Za opóźnienia kolejnych lotów odpowiada przewoźnik, który przyjął rezerwację

Za opóźnienia kolejnych samolotów w ramach przelotu łączonego odpowiada przewoźnik lotniczy, który dokonał rezerwacji i realizował pierwszy lot z państwa UE w ramach jednej rezerwacji. On też jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE rozpatrywał skargi Jedenastu pasażerów, którzy dokonali […]

Travelservice – 3Z7710 z dnia 16.09.2018

Informujemy, że udało Nam się uzyskać od przewoźnika Travelservice kwotę 6,748.97 z tytłu opóźnionego lotu dla 4 pasażerów. Sprawa wymagała złożenia wniosku do sądu.

Eurowings – EW6840 z 13.09.2017 –

W dniu 10.07.2019 po długiej sprawie sądowej i korzystnym dla Nas wyroku przewoźnik Eurrowings w sprawie lotu EW6840 z 13.09.2017 wypłacił 400 EUR odszkodowania

5153.54 – Lufthansa – LH1389

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dla naszych klientów odszkodowanie w wysokości 5153,54 zł z tytułu lotu LH1389 z dnia 06-10-2018.

LO268 z 27.03.2019 – Odszkodowanie

W dniu 24-04-2019 otrzymaliśmy 1069.25 zł odszkodowania dla naszego klienta w związku z lotem numer LO268 z dnia 27.03.2019. Odszkodowanie uzyskalismy na drodze polubownej.

Odszkodowanie za lot LO676 z 22.09.2019

25.03.2019 uzyskaliśmy 1076.1 zł odszkodowania za opóźniony lot LO676 z dnia 22.09.2018. Odszkodowania zostało wypłacone po złożeniu skargi do polskiego ULC.

Zwrot kosztów z negatywną decyzją ADR FR2283 z 10.12.2017

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dla naszego klienta zwrot kosztów lotu alternatywnego w wysokości 1360 zł związanych z odwołanym lotem FR2283 z 10.12.2017. Spraw była przedmiotem analizy w ADR w Wielkiej Brytanii. ADR odszkodowania nie przyznał, lecz zobowiązał Ryanair do zwrotu kosztów lotu alternatywnego.

Spłata z decyzją ADR – FR6541 z 29.04.2018

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy spłatę odszkodowania w wysokości 1052.5 z tytułu lotu FR6541 z 29.04.2018. Spłata została dokonana po złożeniu sprawy w ADR w Wilkiej Brytanii.