FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania.Na czym polega nasza usługa?
Na czyn polega umowa cesji?
Jak długo to trwa?
Ile wynosi prowizja w umowie zlecenie?
Ile otrzymam gdy zdecyduję się na cesję?
Ile wynosi odszkodowanie?
Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?
Których linii lotniczych to dotyczy?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?
Których krajów to dotyczy?
Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?
Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?


Na czym polega nasza usługa?

Nasza usługa polega na zastępowaniu Ciebie w czynnościach związanych z wypłatą odszkodowania od przewoźnika we współpracy z kancelarią Rady Prawnego,  czyli:

 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika o wypłatę odszkodowania – jest to pierwszy etap postępowania, czasami dostępny na stronach internetowych linii lotniczych.  Wymaga posiadania dokumentów związanych z lotem oraz dodatkowymi wydatkami. Linie bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania, licząc że klienci nie będą się odwoływać do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub występować na drogę sądową.
 • Przygotowanie i wysłanie skargi do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – jest to drugi etap postępowania, w przypadku braku zapłaty na etapie wezwania. Właściwym Urzędem Lotnictwa Cywilnego na terenie Unii Europejskiej jest ten w kraju, z którego był wylot. W przypadku wylotów spoza Unii Europejskiej, właściwym jest ten, w którym pasażer ma miejsce zamieszkania. Etap ten jest już cechuje się dużą biurokracją.  Po wysłaniu wezwania, otrzymujemy decyzję , która określa, czy odszkodowanie jest należne czy nie.
 • Ponowne przygotowanie i wysłanie ponownego wezwania do przewoźnika – jest to trzeci etap postępowania, tj.  z pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnica Cywilnego przygotowujemy i wysyłamy ponowne wezwanie do przewoźnika.
 • Umowa cesji lub droga sądowa –  jest to czwarty etap postępowania, w którym przewoźnik nie zapłącił, pomimo otrzymania wezwania z pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnica Cywilnego. Oferujemy dwie możliwości:
  • wystąpienie w imieniu klienta na drogę sądową – po prostu kierujemy sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta.
  • propozycja umowa cesji – jest to rozwiązanie, w którym przenosisz swoje prawa na nas w zamian za wynagrodzenie ustalane indywidualnie na podstawie historii sprawy.

W naszej ocenie taka procedura jest najkorzystniejsza dla klienta, ponieważ jeżeli uda się uzyskać odszkodowanie na etapie pierwszym, drugim lub trzecim prowizja jest dużo niższa, niż przy wystąpieniu na drogę sądową lub wykupie roszczenia w drodze umowy cesji.

Na czyn polega umowa cesji?

Umowa cesji polega na odpłatnej sprzedaży Twojego prawa do odszkodowania. Pamiętaj , że możesz sprzedać to prawo tylko raz. Środki pieniężne otrzymujesz z góry, kupujący przejmuje wszystkie ryzyka związane ze sprawą. Z tego powodu otrzymujesz tylko cześć przysługującego Ci odszkodowania, z drugiej części kupujący pokrywa swoje ryzyko i koszty.

Jak długo to trwa?

Nasze standardowe terminy są następujące:

 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika o wypłatę odszkodowania. Pierwszy etap postępowania. Wezwanie przygotowujemy w terminie 14 dni od podpisani umowy. Na odpowiedź przewoźnika czekamy maksymalnie 60 dni.
 • Przygotowanie i wysłanie skargi do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Drugi etap postępowania. Skargę przygotowujemy w terminie 14 dni . Na odpowiedź urzędu czekamy maksymalnie 60 dni.
 • Ponowne przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika. Trzeci etap postępowania. Ponowne wezwanie przygotowujemy w terminie 14 dni. Na odpowiedź przewoźnika czekamy maksymalnie 30 dni.
 • Umowa cesji lub droga sądowa –   Czwarty etap postępowania.
  • W przypadku wystąpienie w imieniu klienta na drogę sądową – sprawa z apelacją i postępowanie egzekucyjnym może trwać nawet do dwóch lat. Zazwyczaj trwa około 9 miesięcy.
  • W przypadku umowa cesji – wynagrodzenie od Nas otrzymujesz w ciągu 3 dni roboczych, sprawa dla Ciebie się kończy.

Ile wynosi prowizja w umowie zlecenie?

Prowizja w umowie zlecenie jest pobierana tylko i wyłącznie w momencie wypłaty odszkodowania i wynosi

 • 25% (w tym VAT) w przypadku wypłaty uzyskania odszkodowania na etapie pierwszym , drugim i trzecim,  czyli jeżeli przewoźnik zapłaci na podstawie wezwania lub wezwania z załączoną pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • 45% (w tym VAT) w przypadku wypłaty uzyskania odszkodowania na etapie czwartym, czyli w toku postępowania sądowego.

W przypadku większej liczby pasażerów prowizje podlegają negocjacji.

Nasze prowizje są rynkowe i konkurencyjne w stosunku do innych podmiotów.

Ile otrzymam , gdy zdecyduje się na cesję.

W przypadku umowy cesji, w zależności od oceny naszego ryzyka i kosztów otrzymasz od 10% do 65% kwoty należnego odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość Twojego odszkodowania zależy od trzech parametrów powyżej. W skrócie za lot odwołany lub opóźniony powyżej 3 godzin

 • o długości do 1500 km możesz otrzymać 250 EUR odszkodowania,
 • o długości od 1500 km do 3500 km możesz otrzymać 400 EUR odszkodowania
 • o długości powyżej 3500 km możesz otrzymać 600 EUR odszkodowania

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa sądów w Polsce, roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku. Możesz się więc ubiegać się o odszkodowanie, jeśli Twój lot miał miejsce nie wcześniej niż  rok temu i posiadasz potwierdzenie podróży, tj. bilet, fakturę lub kartę pokładową.

Artykuł znajdziesz klikając tu

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

Odszkodowanie dotyczy pasażera, a nie tego, kto zapłacił za bilet. Oznacza to, że jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany podczas podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie.

Których linii lotniczych to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich linii lotniczych  włączając w to linie czarterowe.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?

Tak, każdy może osobiście zgłosić roszczenie do linii lotniczych i ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lotu.

Z reguły, linie lotnicze odrzucają wniosek, rutynowo powołując się na “nadzwyczajne okoliczności, na które nie mają wpływu” albo na fakt , że podjęte zostały “wszystkie stosowne kroki” w celu naprawienia problemu.

Musisz być więc przygotowany na dochodzenie swoich praw we właściwym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i  sądach powszechnych, co zabierze ci dużo czasu, narazi na błędy formalne i zwiększy poniesione koszty o opłaty sądowe i koszt prawne. Jeśli wygrasz sprawę, linie lotnicze pokrywają te wydatki , jeżeli przegrasz ponosisz je z własnych środków.

Których krajów to dotyczy?

Istniejące zasady obowiązują w przypadku startu lub lądowania samolotu w jednym z wymienionych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zachodnie Bałkany

Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?

Twoje odszkodowanie będzie pomniejszone o 50%, jeżeli zaoferowano ci zmianę planu podróży na alternatywny lot i czas przylotu w locie alternatywnym nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

 • o dwie godziny, w przypadku lotu do 1500 km
 • o trzy godziny, w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km  i wszystkich innych lotów  o długości od 1500 km do 3500 km
 • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Pamiętaj , że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:

 • zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 4 godziny po  planowanym)
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od krótszym od siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej godzinę przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 2 godziny po  planowanym)

Pamiętaj również, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odszkodowanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności , których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Chodzi tu, np. o zamkniecie ruchu lotniczego na skutek warunków pogodowych ( mgła, itp) lub decyzji nadzoru lotniczego ( alarmy bombowe, itp).