FAQ


FAQ – najczęściej zadawane pytania.

Jak długo to trwa?

W przypadku wyboru opcji wypłaty odszkodowania z góry ( umowa cesji –  niższa wypłata ale pewna) otrzymujesz środki pieniężne w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

W przypadku wyboru opcji czekania na  odszkodowanie od przewoźnika ( umowa zlecenia – wyższa wypłata ale niepewna ) otrzymujesz środki pieniężne przeważnie w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość Twojego odszkodowania zależy od trzech parametrów powyżej. W skrócie za lot odwołany lub opóźniony powyżej 3 godzin

  • o długości do 1500 km możesz otrzymać 250 EUR odszkodowania,
  • o długości od 1500 km do 3500 km możesz otrzymać 400 EUR odszkodowania
  • o długości powyżej 3500 km możesz otrzymać 600 EUR odszkodowania

Ile to kosztuje?

Usługa jest bezpłatna. Działamy na dwa sposoby.

Pierwszy – kupujemy od Ciebie roszczenie do przewoźnika. Otrzymujesz z góry odszkodowanie pomniejszone o 35% związane z naszym wynagrodzenia, ryzykiem przegrania sprawy i kosztem pieniądza w czasie.

Drugi – reprezentujemy Ciebie w sporze z przewoźnikiem. Jak wygramy otrzymujesz odszkodowanie pomniejszone o 25% naszego wynagrodzenia.

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa sądów w Polsce, roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku. Możesz się więc ubiegać się o odszkodowanie, jeśli Twój lot miał miejsce nie wcześniej niż  rok temu i posiadasz potwierdzenie podróży, tj. bilet, fakturę lub kartę pokładową.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

Odszkodowanie dotyczy pasażera, a nie tego, kto zapłacił za bilet. Oznacza to, że jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany podczas podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie.

Których linii lotniczych to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich linii lotniczych  włączając w to linie czarterowe.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?

Tak, każdy może osobiście zgłosić roszczenie do linii lotniczych i ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lotu.

Z reguły, linie lotnicze odrzucają wniosek, rutynowo powołując się na “nadzwyczajne okoliczności, na które nie mają wpływu” albo na fakt , że podjęte zostały “wszystkie stosowne kroki” w celu naprawienia problemu.

Musisz być więc przygotowany na dochodzenie swoich praw w sądach, co zwiększy poniesione koszty o opłaty sądowe i inne dodatkowe koszty. Jeśli wygrasz sprawę, linie lotnicze pokrywają te wydatki. Natomiast na pewno stracisz również dużo swojego czasu.

Których krajów to dotyczy?

Istniejące zasady obowiązują w przypadku startu lub lądowania samolotu w jednym z wymienionych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zachodnie Bałkany

Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?

Twoje odszkodowanie będzie pomniejszone o 50%, jeżeli zaoferowano ci zmianę planu podróży na alternatywny lot i czas przylotu w locie alternatywnym nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

  • o dwie godziny, w przypadku lotu do 1500 km
  • o trzy godziny, w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km  i wszystkich innych lotów  o długości od 1500 km do 3500 km
  • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Pamiętaj , że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:

  • zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu
  • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 4 godziny po  planowanym)
  • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od krótszym od siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej godzinę przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 2 godziny po  planowanym)

Pamiętaj również, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odszkodowanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności , których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Chodzi tu, np. o zamkniecie ruchu lotniczego na skutek warunków pogodowych ( mgła, itp) lub decyzji nadzoru lotniczego ( alarmy bombowe, itp).