FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania.Na czym polega nasza usługa w formie umowy zlecenia?
Na czyn polega nasza usługa w formie umowy cesji?
Jak długo to trwa przy umowie zlecenie?
Ile wynosi prowizja przy umowie zlecenie?
Ile otrzymam gdy zdecyduję się na umowę cesji?
Ile wynosi odszkodowanie?
Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?
Których linii lotniczych to dotyczy?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?
Których krajów to dotyczy?
Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?
Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Przewoźnik odmówił ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Czy to zamyka prawo do odszkodowania?


Na czym polega nasza usługa w formie umowy zlecenia?

Nasza usługa polega na zastępowaniu Ciebie w czynnościach związanych z wypłatą odszkodowania od przewoźnika we współpracy z kancelarią Rady Prawnego,  czyli:

 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika o wypłatę odszkodowania – jest to pierwszy etap postępowania, czasami dostępny na stronach internetowych linii lotniczych.  Wymaga posiadania dokumentów związanych z lotem oraz dodatkowymi wydatkami. Linie bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania, licząc że klienci nie będą się odwoływać do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub występować na drogę sądową.
 • Przygotowanie i wysłanie skargi do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – jest to drugi etap postępowania, w przypadku braku zapłaty na etapie wezwania. Właściwym Urzędem Lotnictwa Cywilnego na terenie Unii Europejskiej jest ten w kraju, z którego był wylot. W przypadku wylotów spoza Unii Europejskiej, właściwym jest ten, w którym pasażer ma miejsce zamieszkania. Etap ten jest już cechuje się dużą biurokracją.  Po wysłaniu wezwania, otrzymujemy decyzję , która określa, czy odszkodowanie jest należne czy nie.
 • Ponowne przygotowanie i wysłanie ponownego wezwania do przewoźnika – jest to trzeci etap postępowania, tj.  z pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnica Cywilnego przygotowujemy i wysyłamy ponowne wezwanie do przewoźnika.
 • Reprezentacja w sądzie lub zakup praw w formie umowa cesji  –  jest to czwarty etap postępowania, w którym przewoźnik nie zapłacił, pomimo otrzymania wezwania z pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnica Cywilnego. Oferujemy wystąpienie w imieniu klienta na drogę sądową

W naszej ocenie taka procedura jest najkorzystniejsza dla klienta, ponieważ jeżeli uda się uzyskać odszkodowanie na etapie pierwszym, drugim lub trzecim prowizja jest dużo niższa, niż przy wystąpieniu na drogę sądową lub wykupie roszczenia w drodze umowy cesji.

Na czyn polega nasza usługa w formie umowy cesji?

Umowa cesji polega na odpłatnej sprzedaży Twojego prawa do odszkodowania. Pamiętaj , że możesz sprzedać to prawo tylko raz. Środki pieniężne otrzymujesz z góry na konto, kupujący przejmuje wszystkie ryzyka związane ze sprawą.  Z tych  powodu otrzymujesz wynagrodzenie mniejsze niż w przypadku umowy zlecenia, gdyż kupujący , czyli my  bierzemy na siebie wszystkie ryzyka sprawy, np.  nieotrzymania odszkodowania ze względu na nadzwyczajne okoliczności lub  upadłość przewoźnika

Jak długo to trwa przy umowie zlecenie?

Nasze standardowe terminy są następujące:

 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika o wypłatę odszkodowania. Pierwszy etap postępowania. Wezwanie przygotowujemy w terminie 14 dni od podpisani umowy. Na odpowiedź przewoźnika czekamy maksymalnie 60 dni.
 • Przygotowanie i wysłanie skargi do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Drugi etap postępowania. Skargę przygotowujemy w terminie 14 dni . Na odpowiedź urzędu czekamy maksymalnie 60 dni.
 • Ponowne przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika. Trzeci etap postępowania. Ponowne wezwanie przygotowujemy w terminie 14 dni. Na odpowiedź przewoźnika czekamy maksymalnie 30 dni.
 • Reprezentacja w sądzie lub umowa cesji –   Czwarty etap postępowania.
  • W przypadku wystąpienie w imieniu klienta na drogę sądową – sprawa z apelacją i postępowanie egzekucyjnym może trwać nawet do dwóch lat. Zazwyczaj trwa około 9 miesięcy.
  • W przypadku umowa cesji – wynagrodzenie od Nas otrzymujesz w ciągu 3 dni roboczych, sprawa dla Ciebie się kończy.

Ile wynosi prowizja przy umowie zlecenie?

Prowizja w umowie zlecenie jest pobierana tylko i wyłącznie w momencie wypłaty odszkodowania i standardowe stawki , przy 1 podróżnym są następujące:

 • 25% (w tym VAT) w przypadku wypłaty uzyskania odszkodowania na etapie pierwszym , drugim i trzecim,  czyli jeżeli przewoźnik zapłaci na podstawie wezwania lub wezwania z załączoną pozytywną decyzją właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • 45% (w tym VAT) w przypadku wypłaty uzyskania odszkodowania na etapie czwartym, czyli w toku postępowania sądowego.

W przypadku większej liczby pasażerów prowizje podlegają negocjacji.

Różnicujemy też stawki w zależności od przewoźników.

Ile otrzymam , gdy zdecyduje się na umowę cesji.

W przypadku umowy cesji, w zależności od oceny naszego ryzyka nieotrzymania odszkodowania od przewoźnika otrzymasz do 50%  kwoty należnego odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość Twojego odszkodowania zależy od trzech parametrów powyżej. W skrócie za lot odwołany lub opóźniony powyżej 3 godzin możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR – w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km
 • 400 EUR – w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej powyżej 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR – w przypadku lotów na zewnątrz Unii Europejskiej o długości powyżej 3500 km

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa sądów w Polsce, roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku. Możesz się więc ubiegać się o odszkodowanie, jeśli Twój lot miał miejsce nie wcześniej niż  rok temu i posiadasz potwierdzenie podróży, tj. bilet, fakturę lub kartę pokładową.

Pamiętaj, że wniesienie reklamacji do przewoźnika przerywa bieg przedawnienia, więc twoje prawo przedawnia się z upływem roku, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie podjąłeś żadnych działań.

Artykuł znajdziesz klikając tu

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

Odszkodowanie dotyczy pasażera, a nie tego, kto zapłacił za bilet. Oznacza to, że jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany podczas podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie.

Których linii lotniczych to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich linii lotniczych  włączając w to linie czarterowe.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?

Tak, każdy może osobiście zgłosić roszczenie do linii lotniczych i ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lotu.

Z reguły, linie lotnicze odrzucają wniosek, rutynowo powołując się na “nadzwyczajne okoliczności, na które nie mają wpływu” albo na fakt , że podjęte zostały “wszystkie stosowne kroki” w celu naprawienia problemu.

Musisz być więc przygotowany na dochodzenie swoich praw we właściwym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i sądach powszechnych, co zabierze ci dużo czasu, narazi na błędy formalne i zwiększy poniesione koszty o opłaty sądowe i koszt prawne. Jeśli wygrasz sprawę, linie lotnicze pokrywają te wydatki , jeżeli przegrasz ponosisz je z własnych środków.

Których krajów to dotyczy?

Prawo do odszkodowania dotyczy

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego
 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim,jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Państwa Członkowskie to Irlandia , Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa , Estonia, Polska, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Czechy, Austria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Malta – 28 krajów.

Listę przewoźników wspólnotowych można znaleźć pod linkiem klikając tutaj Są to przewoźnicy Kajów Członkowskich i Szwajcarii – 29 krajów.

Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?

Twoje odszkodowanie będzie pomniejszone o 50%, jeżeli zaoferowano ci zmianę planu podróży na alternatywny lot i czas przylotu w locie alternatywnym nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

 • o dwie godziny, w przypadku lotu do 1500 km
 • o trzy godziny, w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km  i wszystkich innych lotów  o długości od 1500 km do 3500 km
 • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Pamiętaj , że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:

 • zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 4 godziny po  planowanym)
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od krótszym od siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej godzinę przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 2 godziny po  planowanym)

Pamiętaj również, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odszkodowanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności , których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Najczęściej chodzi to o :

 • strajki
 • warunki pogodowe  ( głównie mgła i intensywne burze)
 • zamknięcie ruchu lotniczego ( np. alarmy bombowe)

Odszkodowanie nie przysługuje również, w przypadku lotu spoza Państwa Członkowskiego (np. Turcja)  do Państwa Członkowskiego (np. Polska)  , gdy przewoźnik nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, np. Quatar Airways, Onurair, Air Cairo .

Przewoźnik odmówił ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Czy to zamyka prawo do odszkodowania?

Oczywiście , że nie. Przewoźnik jest stroną w sprawie, często jego ocena okoliczności nie jest obiektywna i ukierunkowana na jego korzyść.

Obiektywna ocena okoliczności jest możliwa po przeprowadzeniu postępowania przed instytucją odwoławczą, tj. właściwym ze względu na miejsce rozpoczęcia lotu  Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Urząd przeprowadza postępowanie i stwierdza, czy nadzwyczajne okoliczności faktycznie miały miejsce.

Możliwe jest również wystąpienie z powództwem sądowym wobec przewoźnika. Rolą sądu w takim przypadku jest także ustalenie, czy nadzwyczajne okoliczności miały faktycznie miejsce.