Skarga do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego tylko i wyłącznie w sytuacji:

  • Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.
  • Odwołania lotu.
  • Dużego opóźnienia lotu.

Skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego można złożyć, jeśli od momentu złożenia skargi/reklamacji do przewoźnika lotniczego minęło 30 dni.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: